Zomertraining : Een coach voor werkzoekenden!

Het begin van juli betekende voor veel mensen het begin van de vakantie. Bij Job@ubuntu richtten we onze blik echter op meer activiteiten om de efficiëntie van Innov’Afro, een van ons vlaggenschipproject, te versterken. Hiervoor organiseerden we twee leersessies via opleidingsworkshops die verband houden met de werkgelegenheidssector. Deze gratis workshops staan open voor iedereen die TOASE (Werkloze Werknemers van Afrikaanse Afkomst) wil begeleiden in hun zoektocht naar werk.

 

Methodologie en rollenspel

Op maandag 5 juli leidde coördinator Billy Kalonji de Job@uBuntu-methodologie in. De deelnemers konden kennismaken met de ontstaansgeschiedenis en de doelstellingen van deze nobele onderneming, die geïnspireerd is op het Afrikaans humanistisch concept, “Ik ben omdat wij zijn” (Ubuntu). Het was tevens een gelegenheid voor Sofie Vancoillie (Strategisch Manager bij Job@ubuntu) om het Innov’Afro-project voor te stellen. Dit project verwelkomt afgestudeerde werkzoekenden of werknemers die op zoek zijn naar een beroepsheroriëntatie.
Het tweede deel van de dag was gewijd aan een coaching sessie onder leiding van de pittige Christelle Pandanzyla (communicatieconsultant en zelfstandig ondernemer). Tijdens deze workshop leerden de deelnemers hoe zij werkzoekenden konden coachen, maar ook hoe zij mentorschap konden onderhouden in een zorgzame omgeving. Hiervoor ontwikkelde Christelle een oefening waarbij de vrijwilligers een interviewer interviewden. Een nuttige oefening waar alle deelnemers lessen uit konden trekken.

Christelle Pandazyla (midden) tijdens de trainingssessie

Kennismaking met de Brusselse arbeidsmarkt

De volgende dag, op 6 juli, werd de opleiding voortgezet met twee onderwerpen.
Enerzijds de juridische context van de tewerkstelling door BON vzw, en anderzijds een inleiding in het Nederlandstalig Brussels landschap van opleiding en werkervaring, door Tracé Brussel.
De BON-vertegenwoordiger gaf een korte presentatie over de juridische en sociale context van werkgelegenheid en de gevolgen daarvan voor een individu (student, stagiair, werkzoekende of migrant zonder papieren), ongeacht nationaliteit of herkomst. Om het vreemdelingenrecht in het algemeen op Belgisch grondgebied te begrijpen werden 3 parameters geschetsts die verband houden met migratie, de beschermingscontext en de uitzonderingsregeling.
Na een rondetafelgesprek waarbij de deelnemers elkaar beter leerden kennen, was de opleiding met Tracé Brussel (TB) gericht op de kennis van het Brusselse landschap als een van de belangrijkste werkgelegenheidsgebieden van het land. Tom en Sacha van TB lichtten verschillende onderwerpen toe: van de impact van de coronavirus pandemie op de arbeidsmarkt tot het Nederlandstalig aanbod voor werkzoekenden en de reactie van het Belgische politieke landschap. Deze informatie is ook te vinden in Schakels Naar Werk 2021, de nieuwe brochure van Tracé Brussel.
De twee intensieve en informatieve dagen werden in een vriendschappelijke sfeer afgerond.
Gezien de tevredenheid van alle deelnemers wenst Job@uBuntu deze ervaring in de toekomst te herhalen.