Arbeidsbemiddelingsdiensten

Job@uBuntu richt zich tot bemiddelende instellingen die werkzoekenden hulp bieden in de vorm van begeleiding en/of opleidingen.

Werkt u voor een arbeidsbureau of een bemiddelende instantie? We stellen u het volgende voor:

  • Ontmoetingen met dynamische personen van Afrikaanse herkomst (Afro-descendenten)
  • Uitwisselingen over arbeidsmethodes en -benaderingen
  • Het ter beschikking stellen van onze expertise met betrekking tot onze doelgroep.
  • Opleidingen (in de nabije toekomst).

We hebben regelmatig contact met verschillende arbeidsbemiddelingsdiensten (Actiris, VDAB, Tracé Brussel, InBrussel, Bruxelles Formation, JES Brussel enz.) om na te gaan waar er problemen zijn en die diensten bewust te maken van de specifieke kenmerken van Afro-descendente werknemers. Zo zorgen we ervoor dat men in de blik van de andere steun vindt en dat er geen oordeel wordt geveld.

Job@uBuntu wil ook nieuws met betrekking tot de groep van Afro-descendente werknemers delen.