Algemene doelstellingen

Job@uBuntu streeft ernaar :

  • De kloof tussen de arbeidsmarkt en werkzoekenden van Afrikaanse herkomst (Afro-descendenten) te verkleinen door het wederzijdse inzicht in en begrip voor elkaars leefwereld te verbeteren.
  • Een structurele verandering teweeg te brengen om de integratie van Afro-descendente werkzoekenden op de arbeidsmarkt te bevorderen.
  • Mensen ertoe aan te zetten actie te ondernemen en uitdagingen anders te benaderen.