Filosofie

Geïnspireerd door het Zoeloeconcept “uBuntu” wil Job@uBuntu benadrukken hoe belangrijk de band is tussen de mensen en gemeenschappen die in Brussel samenleven.

Het concept en de methodologie zijn niet exclusief bedoeld voor één gemeenschap, maar kunnen ook op andere gemeenschappen worden toegepast. De term Job@uBuntu betekent “zonder de ander ben ik niets” of “ik besta enkel via anderen en samen zijn we één”. Binnen die visie is het ieders verantwoordelijkheid om zijn of haar talenten en capaciteiten ten dienste te stellen van de gemeenschap. Er is dus geen sprake van concurrentie. Er wordt juist ingezet op complementariteit, gemeenschap, verbondenheid en het zoeken naar een win-winsituatie.

Job@uBuntu is een project dat wordt uitgevoerd met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) van ESF Vlaanderen.