Orginaliteit van het project

Job@uBuntu onderscheidt zich van andere arbeidsbemiddelingsdiensten door

  • Het feit dat het project op poten werd gezet door mensen uit de doelgroep zelf.
  • Onze grote expertise met betrekking tot de Afrikaanse gemeenschap.
  • De bevordering van dialoog en wederzijdse kennis.
  • Onze luistersessies.
  • Onze stuurgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van instellingen en het Afrikaanse verenigingsleven.
  • Onze focusgroep, waarin deelnemers zich over specifieke thema’s buigen en we vanuit individuele casussen vertrekken om tot een gemeenschappelijke claim te komen.
  • De heterogeniteit van de doelgroep wat betreft herkomst, band met België, taal, leeftijd, geslacht, vaardigheden, cultuur enz.
  • De bereidheid om onze aannames ter discussie te stellen.
  • Het feit dat we ons openstellen voor personen die van andere systemen zijn uitgesloten.