Vergadering van de projectstuurgroep

Op maandag 11 juni 2018 komen leden van de projectstuurgroep Job@Ubuntu bij elkaar om de voortgang te evalueren. Naast de presentatie van de eerste versie van de website, zal de coördinator de leden de nieuwe partnerschappen voorstellen die sinds de laatste vergadering van afgelopen februari zijn gemaakt.
Een samenvatting van de activiteiten geeft een overzicht van de omvang van de project:

December 2017: Contact maken en partner zoeken starten

Januari februari 2018: voorbereidingsfase

Samenstelling van de stuurgroep
Oprichting van 2 doelgroepen (15 mensen uit de diaspora) + organisatie van vergaderingen + verspreiding van oproepen voor toepassingen
Ontwikkeling van een opleidingsaanbod voor arbeidsbemiddelaars en werkgevers: context en analyse van de specifieke kenmerken van Afrikaanse werkzoekenden.
Ontwikkeling van visuele identiteit en communicatiemedia (logo, website, visitekaartje, etc.)
Partnership ontwikkeling
Maart / april 2018

Deelname aan partnerevenementen
Partnerbezoeken met Groep A-leden
Vergaderpartners
Organisatie van registratiehotlines
Uitwerking van groepsbladen A en B
Groep A trainingsschema
Verspreiding van oproepen voor applicaties