Privacy Policy

Over deze Privacy Policy

We weten hoe belangrijk het voor je is om te begrijpen wat wij met je persoonsgegevens doen. In deze Privacy Policy lees je hoe en waarom wij je persoonsgegevens verzamelen, opslaan, verwerken en delen.

Deze Privacy Policy informeert je ook over je rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt. Als je vragen hebt over deze Privacy Policy of over je rechten inzake deze Privacy Policy, neem dan contact op met:

Adres:

Job@uBuntu
C/° De Overmolen
Cellebroersstraat 16,
1000 Brussel

E-mail: info@job-ubuntu.be
Ondernemingsnummer (De Overmolen): BE 0477.508.015

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De persoonsgegevens die wij rechtstreeks van jou kunnen verzamelen zijn je naam, voornaam, e-mailadres, je donaties en betalingsinformatie, evenals informatie die je ons geeft als je contact opneemt met ons, als je ons op sociale media volgt of vermeldt. We gebruiken ook cookies op onze website.

Wanneer verzamelen we je persoonsgegevens?

Als je onze website bezoekt; onze website maakt ook gebruik van cookies; meer informatie over welke cookies en het gebruik ervan en hoe je ze kan beheren, kan je lezen in onze Cookie Policy;

    Als je geld doneert op de website;
    Als je je inschrijft op onze nieuwsbrief;
    Als je contact met ons opneemt of als wij contact met je opnemen;
    Als je ons volgt op sociale media;
    Hoe gebruiken we je persoonsgegevens?

Als we je onze nieuwsbrief sturen per e-mail, doen wij dit op basis van de gegevens en de toestemming die je ons hebt gegeven toen je je inschreef, en die door jou op ieder moment kunnen worden gewijzigd.
We gebruiken je persoons- en betalingsgegevens voor het aanvaarden van online donaties en om je deze per mail te bevestigen.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

We zullen jouw persoonsgegevens nooit verkopen aan een derde partij. Maar om onze diensten te kunnen leveren, delen we je persoonsgegevens met vertrouwde externe dienstverleners. Deze bedrijven verplicht zijn je gegevens te beschermen en te waarborgen dat ze je persoonsgegevens niet voor hun eigen marketingdoeleinden gebruiken. We werken samen met externe partijen, zoals onze providers voor het opslaan van de gegevens van de abonnees van onze nieuwsbrief of de gegevens van de betalingsafwikkeling van de donaties.

Je rechten

Je hebt een aantal rechten in verband met je persoonsgegevens en wat er mee gebeurt. Je hebt het recht om:

    je gegevens te laten verwerken op een eerlijke, wettige en transparante manier;
    informatie te ontvangen over hoe je persoonsgegevens worden gebruikt en een voorbeeld hiervan is deze Privacy Policy;
    toegang te hebben tot de persoonsgegevens die we van je hebben;
    ons te vragen fouten in je persoonsgegevens te corrigeren;
    te eisen dat we je persoonsgegevens wissen in bepaalde gevallen waarin wij geen reden hebben om deze verder te verwerken;
    te verzoeken dat we je persoonsgegevens aan jou of een andere serviceprovider doorgeven in een eenvoudig, gestructureerd formaat;
    te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens;
    geautomatiseerde besluitvorming te weigeren die wettelijke gevolgen voor je heeft of anderszins ongunstig is voor je;
    in bepaalde andere gevallen bezwaar te maken tegen onze verdere verwerking van je persoonsgegevens; en
    de verwerking van je persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken of tijdelijk stop te zetten.

Als je vragen hebt over welke gegevens wij van je bewaren en hoe we deze verwerken of over deze privacyverklaring, kan je contact met ons opnemen.

Als je een klacht wilt indienen over hoe we je gegevens gebruiken of over hoe we je vragen over privacybescherming beantwoorden, kan je deze zenden aan de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Je voorkeuren wijzigen

Als je onze nieuwsbrief over onze diensten niet meer wilt ontvangen, kan je je hiervoor afmelden door contact met ons op te nemen of gewoon op de link voor afmelden klikken die je in onze e-mails vindt. We willen ervoor zorgen dat alle informatie over onze contacten correct en up-to-date is. Als de persoonsgegevens die we van je hebben niet correct zijn of als je ze wilt updaten, neem dan contact met ons op zodat we de gegevens kunnen aanpassen.

Beveiliging en bewaring van je persoonsgegevens

Je gegevens zijn uitsluitend toegankelijk zijn voor medewerkers die deze nodig hebben om hun taken uit te voeren. In brede zin bewaren we persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden die beschreven zijn in deze Privacy Policy. Dit betekent dat de bewaartermijnen variëren naargelang het type van gegevens en de reden waarom we in de eerste plaats over de gegevens beschikken.

Wijzigingen aan deze Privacy Policy

We kunnen deze Privacy Policy op ieder moment aanpassen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen laten we je dit weten, maar we raden je aan deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte bent van de meest recente versie.

Deze Privacy Policy is voor het laatst bijgewerkt op 26/03/2019.